Bugun...Ağrı Eğitim Bir Sen ''Toplu Sözleşme Talepleri İle İlgili Basın Açıklaması

Tarih: 08-05-2017 15:05:48 Güncelleme: 08-05-2017 15:48:48 + -


Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Ağrı İl Başkanı Süleyman GÜMÜŞER, Gücün, itibarın ve ekonomik değerlerin daha âdil paylaşılmasını ve herkes için daha onurlu bir hayat talep ettiklerini ifade ederek, “Eğitim çalışanlarının sorunları bizim sorunumuzdur. Bize göre eğitimin sorunu, çalışanların sorunları çözülmeden çözülemez. Sendika olarak, sorunların üzerine gitmeye devam edeceğiz. Ancak sorunun kaynağı neredeyse, çözümü de orada aramalıyız, arıyoruz”


Ağrı Eğitim Bir Sen ''Toplu Sözleşme Talepleri İle İlgili Basın Açıklaması

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Ağrı İl Başkanı Süleyman GÜMÜŞER,  Gücün, itibarın ve ekonomik değerlerin daha âdil paylaşılmasını ve herkes için daha onurlu bir hayat talep ettiklerini ifade ederek, “Eğitim çalışanlarının sorunları bizim sorunumuzdur. Bize göre eğitimin sorunu, çalışanların sorunları çözülmeden çözülemez. Sendika olarak, sorunların üzerine gitmeye devam edeceğiz. Ancak sorunun kaynağı neredeyse, çözümü de orada aramalıyız, arıyoruz”

Başkan GÜMÜŞER, “Eğitim Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı”nın sonuçlarını açıkladı.

Kayıt altına aldığımız sorunları aynı sorumluluk duygusu ve mücadele azmiyle çözmek için gayret edeceğiz

 “Eylemlerimiz, çalışmalarımız, hükûmet ve bakanlık yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler neticesinde bugüne dek birçok sorunu çözdük. Bu raporla kayıt altına aldığımız sorunları da aynı sorumluluk duygusu ve mücadele azmiyle çözmek için gayret edeceğiz.”

“25 yıllık sendikal tarihimizde, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi başta olmak üzere, üniversitelerde başörtüsü yasağının kaldırılması, katsayı adaletsizliğinin giderilmesi, ilköğretim okullarında Kur’an-ı Kerim, Siyer ve Temel Dini Bilgiler derslerinin konulması, liselerde Milli Güvenlik Bilgisi Dersi’nin kaldırılması gibi değişikliklerde belirleyici olduk” diyen GÜMÜŞER , “Toplu sözleşme kanunu, kesintisiz eğitim, karma eğitim mecburiyeti, eğitimde vesayetin tartışmaya açılması, ücret adaletsizliği, eğitim ve bilim politikaları, öğretmen ve öğretim elemanlarının ek ödeme mağduriyeti, atanamayan öğretmenler gibi konularda da sesimizi yükselterek, yetkilileri çözüme zorladık. Teklif sunmakla yetinmedik, verdiğimiz mücadelede birçok konuda sonuç aldık. Bunun yanı sıra eğitimin kök sorunlarına dair çözüm önerilerimizi, yeni çalışmalarla hep gündemde tuttuk. Angaryaya hayır diyerek başlattığımız mücadelenin sonunda nöbet karşılığında ücret verilmesi; sınav ücretlerindeki adaletsizliğin sona erdirilmesi ve sınav ücretinin yüzde 250 artırılması; kurs merkezlerinde görevli memur ve hizmetlilere fazla çalışma ücreti ödenmesi; öğretim yılına hazırlık ödeneğinin artırılması; akademisyenlere yükseköğretim tazminatı kazandırılması, akademik teşvik ödeneği elde edilmesi; 4/C’li personelin aile yardımı almasının devamı; kamu görevlilerinin Cuma günü öğle tatili süresinin Cuma namazı vaktini de kapsayacak şekilde uzatılması gibi kayda değer kazanımlar elde ettik”

Sorunun kaynağı neredeyse, çözümü de orada aramalıyız

Raporun, eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümüne, emeklerinin karşılığını tam olarak almalarına, ekonomideki büyümeden ve artan refahtan pay sahibi olmalarına katkıda bulunacağını düşündüklerini vurgulayan GÜMÜŞER, “Eğitim çalışanlarının sorunları bizim sorunumuzdur. Bize göre eğitimin sorunu, çalışanların sorunları çözülmeden çözülemez. Biz, gerek sendika gerekse konfederasyon düzeyinde, sorunların üzerine gitmeye devam edeceğiz. Ancak sorunun kaynağı neredeyse, çözümü de orada aramalıyız, arıyoruz”.

Yaşanabilir bir yarını hazırlayan bugünden sorumlu olduklarının altını çizen GÜMÜŞER, bu bilincin bir yansıması olan çalıştayda ortaya çıkan sonuçlardan bir kısmını şöyle sıraladı:

 

Eğitim çalışanlarının ortak sorunlarından bazıları ve çözüm önerilerimiz

-Eğitim çalışanlarını enflasyona ezdirmeyecek bir ücret artışı yapılmalıdır.

-Ülkenin ekonomik gelişmesinden eğitim çalışanlarının da hak ettiği payı almasını sağlayacak refah payı verilmelidir.

-Ücret ve aylıkların tamamı emekliliğe yansıtılmalıdır.                                                         2

-Gelir vergisi oranları reel ücret artışı sağlayacak şekilde sabitlenmelidir.

-Bütün eğitim çalışanlarının birinci dereceye kadar ilerleyebilmeleri sağlanmalıdır.

-Mevcut ek gösterge rakamları en az 600 puan artırılmalıdır.

-Kılık ve kıyafet dayatması sona erdirilmelidir.

-Siyaset ve grev hakkının önündeki engeller kaldırılmalıdır.

-Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılarak, bu hizmet sınıfındaki personel genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmelidir.

-Hizmet kolu kapsamındaki kurumlarda görev yapan şeflere, Adalet Bakanlığı kadrolarında görev yapan şeflere tanınan mali haklar tanınmalıdır.

 Öğretmenlerimizin sorunlarından bazıları ve çözüm önerilerimiz

-Ek ders birim ücretleri en az iki katı tutarında artırılmalıdır.

-Öğretmenlerin aylık karşılığı ders saatleri arasındaki farklılık giderilerek 15 saate eşitlenmelidir.

-İstihdamda güçlük çekilen yörelerde görev yapan öğretmenlere ilave tazminat ödenmelidir.

-Zorunlu İLKSAN üyeliği dayatan kanun hükmü kaldırılmalıdır.

-Alan değişikliği talepleri karşılanmalıdır.

-Kariyer basamakları sistemi yeniden işler hale getirilmelidir.

-4/B’li yerine kadrolu öğretmen ataması yapılmalı, mevcut sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilmelidir.

-Ücretli öğretmenlik ve kadrosuz usta öğreticilik uygulamasına son verilmeli, öğretmen ihtiyacı bütünüyle memur kadroları yoluyla sağlanmalıdır.

 

Eğitim yöneticilerimizin sorunlarından bazıları ve çözüm önerilerimiz  

-Eğitim kurumu yöneticilerine ödenen ücret, görev ve sorumluluklarıyla orantılı olacak şekilde artırılmalı, kurum içi ücret dengesi korunmalıdır.

-Eğitim kurumu yöneticilerinin sosyal güvenlik işlemleri ile iş sağlığı ve güvenliği mevzuatından kaynaklanan şahsi sorumluluklarının ilçe veya il millî eğitim müdürlüklerince üstlenilmesi sağlanmalıdır.

- Eğitim kurumu yöneticilerinin derse girme zorunluluğu kaldırılmalıdır.

-İlköğretim okulları için de bütçe tahsis edilmeli, yöneticilerin öğretmen ve velilerle karşı karşıya gelmesi önlenmelidir.

 Genel idare hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı ve yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarımızın sorunlarından bazıları ve çözüm önerilerimiz

-Öğretim yılına hazırlık ödeneği bütün eğitim çalışanlarına ödenmelidir.

-Haftalık 40 saati aşan çalışmalarında fazla mesai ücreti ödenmeli ya da personel yetersizliği bahanesine sığınılmadan izin kullandırılmalıdır.

-Yardımcı hizmetler sınıfı kadrolarında çalışan engelli personel sınavsız olarak memur kadrolarına atanmalıdır.

-Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları en geç iki yılda bir olmak üzere, düzenli bir şekilde yapılmalıdır.

-4/C statüsündeki personel kadroya geçirilmelidir.

 Üniversite akademik personelimizin sorunlarından bazıları ve çözüm önerilerimiz

-Geliştirme ödeneği uygulamasına devam edilmeli; profesör, doçent, yardımcı doçent ve araştırma görevlisi dışındaki kadrolarda yer alan öğretim elemanlarına geliştirme ödeneği yüzde 50’si tutarında değil, tam olarak ödenmelidir.

-Doktorasını tamamlayan akademisyenlere kadro tahsisi yapılmalıdır.

-Doçentlik sözlü sınavı kaldırılmalı, doçentlik süreci yeniden ele alınmalıdır.

-Yardımcı doçentler daimi kadroya geçirilmelidir.

-2547 sayılı Kanun’un 33/a ve 50/d maddelerindeki araştırma görevlileriyle ÖYP araştırma görevlilerine daimi kadro tahsisi yapılmalıdır.

 Üniversite idari personelimizin sorunlarından bazıları ve çözüm önerilerimiz

-Geliştirme ödeneği ve yükseköğretim tazminatı üniversite idari personeline de ödenmelidir.

-Döner sermaye gelirlerine katkısı olan idari personele de döner sermaye katkı payı ödenmelidir.

-Kamu konutlarının tahsisinde kadro unvanına dayalı ayrımcılık yapılmamalı, konutların en az yüzde 80’i sıra tahsisli konut olarak belirlenmelidir.

-İdari personele merkezi sistem dahilinde üniversiteler arası yer değişikliği hakkı tanınmalıdır.

-YÖK ya da ÖSYM tarafından en geç iki yılda bir merkezi görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılmalı, üniversitelerdeki atamalar bu sınav puanına göre gerçekleştirilmelidir.

 Kredi ve Yurtlar Kurumu çalışanlarımızın sorunlarından bazıları ve çözüm önerilerimiz

-Yurtlarda özel ve gece hizmetleri talimatı kapsamında yerine getirilen nöbet görevi karşılığı, yılı bütçe kanununda gösterilen birim çalışma ücretinin en az beş katı tutarında nöbet veya fazla çalışma ücreti ödenmelidir.

-Millî ve dini bayramlarda yapılan çalışmalar için fazla çalışma ücreti ödenmelidir.          

-Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları bir an önce yapılmalı, bu sınav sonuçlarına göre boş kadrolara atama gerçekleştirilmelidir.

 Sorunların çözümünün takipçisi olacağız

Söz konusu çalışmalar ne kadar zenginleşir çeşitlenirse, ne kadar ilgi görür, takibi ve gereği yapılırsa; tespit edilen sorunların çözümlerinin de o oranda çabuk olacağını ve kolaylaşacağını dile getiren GÜMÜŞER, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sorunları çözülmüş, iş huzurunu yakalamış çalışanların daha verimli bir performansla daha nitelikli bir gelecek hazırlayacağı şüphesizdir. Sendika olarak, çabamız, gayemiz, bunun gerçekleşmesini sağlamaktır. Bu çalışmamızın, geleceğimizi yetiştiren eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümüne katkıda bulunacağını düşünüyor, sorunların çözümünün takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyorum.” dedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FACEBOOK YORUM
Yorum

DİĞER AĞRI Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
FOTO GALERİ
 • Bebişler
  Bebişler
 • Yurdum İnsanı
  Yurdum İnsanı
 • FANTASTİK
  FANTASTİK
 • ATATÜRK
  ATATÜRK
 1. Bebişler
 2. Yurdum İnsanı
 3. FANTASTİK
 4. ATATÜRK
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • Osmanlı
  Osmanlı
 • Kubat Ötme Bülbül
  Kubat Ötme Bülbül
 1. Osmanlı
 2. Kubat Ötme Bülbül
VİDEO GALERİ
YUKARI